Prima pagină
Despre Instituţie
Informaţii de interes public
Scurt Istoric
Clase, Diriginţi
Orar
Personal
Olimpiade şi Concursuri
Școala Profesională
Oferta Educaţională
Documente
Şcoala de şoferi
Activităţi extracurriculare
Galerie foto
Centru de testare ECDL
Sponsori şi Parteneri
Legături utile
Consiliul Elevilor
Contact
Partenerii Noştri

http://www.draxelmaier.ro/satu-mare/

TIE SERVICES INTERNATIONAL             www.tiesi.ro

METAMOB , www.metamob.ro
Lista Parteneri 2016-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
prima paginagssggă contact
 

MOTTO:
“Cercetaţi trecutul si luminându-vă asupra a ceea ce a fost veţi putea vedea mai uşor                        ce trebuie să fie.”                                                                                                 Ion I.C. Brătianu

VIZIUNEA ŞCOLII:
Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii „Ion I.C. Brătianu” se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care va oferi oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, în domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei şi sporirea calităţii vieţii.
MISIUNEA ŞCOLII:
Misiunea colegiului tehnic este promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, care să asigure pregătirea tinerilor specialişti capabili să răspundă exigenţelor impuse de standardele europene, realizându-se o absorbţie rapidă pe piaţa forţei de muncă aflată într-o continuă schimbare, ori posibilitatea continuării sau completării studiilor.
Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii “Ion I.C. Brătianu” Satu Mare  este o şcoală  de învăţământ profesional şi tehnic (ÎPT) de proporţii care deserveşte tineri şi adulţi deopotrivă, oferind în acelaşi timp atât cursuri de postliceale, cât şi cursuri şcolare serale pentru adulţii care doresc completarea studiilor.
Prin activităţile desfăşurate şi prin profilul şcolii oferim:

  • locuitorilor din Satu Mare, din comunele învecinate şi tuturor celor interesaţi din judeţ, oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, de calitate;
  • pregătirea de calitate a elevilor în domeniile:  mecanică, electronică şi automatizări, electric și transporturi atât la liceu cât și la școala profesională;
  • şanse egale tuturor tinerilor din zona Satu Mare, conform dorinţei de formare profesională şi socială a acestora;
  • dezvoltarea de relaţii benefice cu agenţii economici şi comunitatea locală;
  • experienţă educaţională deosebită oferită prin proiectele derulate în şcoală şi prin parteneriatele realizate cu alte unităţi şcolare şi instituţii.
a

      OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2018-2019 !!!

 

ANUNȚ !!!
PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ
A CHIOȘCULUI ALIMENTAR AFLAT ÎN CURTEA ȘCOLII

Caietul de sarcini (descarca)

 


Pentru detalii și imagini din activitățile școlare și extrașcolare, accesați pagina de facebook a școlii:

https://www.facebook.com/ctbratianusm


© copyright 2010 Horea & Raluca Jurge